Home » Bez kategorii » Realizacja projektu „Trening funkcji poznawczych…”
    

Realizacja projektu „Trening funkcji poznawczych…”

W październiku i listopadzie br. na terenie DPS-u w Siemionkach realizowany był projekt „Trening funkcji poznawczych jako forma pracy z osobami z zespołem otępiennym.” Projekt te realizowany był ze środków Województwa Kujawska-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Szansa”. Wzięły w nim  udział Panie o różnym stopniu zaawansowania tej choroby. Zadaniem jakie stało przed wolontariuszami realizującymi cele projektowe była aktywizacja osób z otępieniem ale również stymulowanie zachowanych jeszcze zdolności poznawczych, poprawę ich samopoczucia oraz  łagodzenie występujących zaburzeń zachowania. Zajęcia przeprowadzane były w oparciu o pomoce dydaktyczne zakupione ze środków projektowych. Każdy z uczestników średnio raz w tygodniu brał udział w godzinnych zajęciach, na zakończenie projektu Panie wzięły udział w spotkaniu podsumowującym, podczas którego wszyscy uczestnicy wymienili się swoimi przemyśleniami i odczuciami dot. przeprowadzonych zajęć.