Home » Bez kategorii » Kalendarz na rok 2021
    

Kalendarz na rok 2021

Stowarzyszenie „SZANSA” przy współpracy z Powiatem Mogileńskim – Domem Pomocy Społecznej w Siemionkach wydało kalendarz na rok 2021 . Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kalendarz poza promocją zdrowia psychicznego ma również charakter informacyjno – edukacyjny. Kalendarz jest doskonałym  narzędziem do przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.  Głównymi bohaterkami kalendarza są ponownie Mieszkanki DPS  w Siemionkach. Motywem przewodnim kalendarza było ukazanie form rekreacji, terapii, zajęć w jakich na co dzień uczestniczą osoby z zaburzeniami psychicznymi np. podczas wspólnych wyjazdów czy czynności dnia codziennego, posiadanych zainteresowań, hobby, wypełniania ról społecznych.

Fotorelacja…