Home » Bez kategorii » Interaktywny trening
    

Interaktywny trening

Już trzeci raz Panie z Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach spotykają się na warsztatach trenujących funkcje intelektualne. Tym razem przybrały one formę „Interaktywnego treningu…”, który miał na celu trenowanie funkcji intelektualnych ale przede wszystkim ćwiczenie takich umiejętności jak pisanie, czytanie czy liczenie. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Szansa od września do listopada 2022r. Projekt współfinansowany był ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach jego realizacji zakupiono monitor interaktywny wraz programami edukacyjnymi. Jak relacjonują sami beneficjenci projektu ta forma była dla nich bardzo ciekawa. Dotąd nie mieli styczności z tego typu sprzętem, za ich czasów w szkole była zwykła tablica i kreda, od której wszystko się brudziło. Prowadzący zajęcia wspominają, że przez zaproponowaną formę zajęć naprawdę widoczny był wzrost motywacji do wysiłku intelektualnego oraz duże zaangażowanie w rozwiązywanie zadań. Fotorelacja…