Home » Bez kategorii » Odznaczenie dla Dyrektora Domu
    

Odznaczenie dla Dyrektora Domu

W dniu 8 grudnia 2017r. podczas spotkania Mikołajkowego w auli LO w Strzelnie, które Nasz Dom organizował wspólnie z PTTK im. A. Słowińskiego  w Strzelnie wręczono Dyrektorowi DPS w Siemionkach- Panu Adamowi Tomaszewskiemu MEDAL PTTK, wydany przez Zarząd Główny w Warszawie za pomoc i współpracę. Serdecznie dziękujemy