Home » 2020

Archive for 2020

Kalendarz na rok 2021

Posted 30 listopad 2020 By Malwina Nawrocka

Stowarzyszenie „SZANSA” przy współpracy z Powiatem Mogileńskim – Domem Pomocy Społecznej w Siemionkach wydało kalendarz na rok 2021 . Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kalendarz poza promocją zdrowia psychicznego ma również charakter informacyjno – edukacyjny. Kalendarz jest doskonałym  narzędziem do przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.  Głównymi bohaterkami kalendarza są ponownie Mieszkanki DPS  w Siemionkach. Motywem przewodnim kalendarza było ukazanie form rekreacji, terapii, zajęć w jakich na co dzień uczestniczą osoby z zaburzeniami psychicznymi np. podczas wspólnych wyjazdów czy czynności dnia codziennego, posiadanych zainteresowań, hobby, wypełniania ról społecznych.

Fotorelacja…

Realizacja projektu „Trening funkcji poznawczych…”

Posted 25 listopad 2020 By Malwina Nawrocka

W październiku i listopadzie br. na terenie DPS-u w Siemionkach realizowany był projekt „Trening funkcji poznawczych jako forma pracy z osobami z zespołem otępiennym.” Projekt te realizowany był ze środków Województwa Kujawska-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Szansa”. Wzięły w nim  udział Panie o różnym stopniu zaawansowania tej choroby. Zadaniem jakie stało przed wolontariuszami realizującymi cele projektowe była aktywizacja osób z otępieniem ale również stymulowanie zachowanych jeszcze zdolności poznawczych, poprawę ich samopoczucia oraz  łagodzenie występujących zaburzeń zachowania. Zajęcia przeprowadzane były w oparciu o pomoce dydaktyczne zakupione ze środków projektowych. Każdy z uczestników średnio raz w tygodniu brał udział w godzinnych zajęciach, na zakończenie projektu Panie wzięły udział w spotkaniu podsumowującym, podczas którego wszyscy uczestnicy wymienili się swoimi przemyśleniami i odczuciami dot. przeprowadzonych zajęć.

Z życia Domu

Posted 11 wrzesień 2020 By Malwina Nawrocka

Poniżej przedstawiamy fotolerację z zajęć Naszych Mieszkanek na co dzień.

Read More …

Posted 31 lipiec 2020 By Malwina Nawrocka

SKM_C25820073112512

Zabawa z pouringiem…

Posted 24 lipiec 2020 By Malwina Nawrocka

W dniu 22.07.2020r. Nasze Panie brały udział w warsztatach rękodzielniczych w ramach realizacji projektu „Inicjuj z FIO 2.0”. Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a organizatorem było Stowarzyszenie „SZANSA” działające przy tut. Domu wraz z grupą nieformalną. Tematem zajęć była technika pouringu- czyli wylewania farb. Tym samym były to ostatnie zajęcia w ramach realizacji projektu „Arte-Socjo- TERAPIA”- czyli zajęcia taneczne, powertex bis” Oto uzyskane efekty. Fotorelacja…