Home » 2020 » listopad

Archive for listopad, 2020

Kalendarz na rok 2021

Posted 30 listopad 2020 By Malwina Nawrocka

Stowarzyszenie „SZANSA” przy współpracy z Powiatem Mogileńskim – Domem Pomocy Społecznej w Siemionkach wydało kalendarz na rok 2021 . Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kalendarz poza promocją zdrowia psychicznego ma również charakter informacyjno – edukacyjny. Kalendarz jest doskonałym  narzędziem do przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.  Głównymi bohaterkami kalendarza są ponownie Mieszkanki DPS  […]

Realizacja projektu „Trening funkcji poznawczych…”

Posted 25 listopad 2020 By Malwina Nawrocka

W październiku i listopadzie br. na terenie DPS-u w Siemionkach realizowany był projekt „Trening funkcji poznawczych jako forma pracy z osobami z zespołem otępiennym.” Projekt te realizowany był ze środków Województwa Kujawska-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Szansa”. Wzięły w nim  udział Panie o różnym stopniu zaawansowania tej choroby. Zadaniem jakie […]