Home » Kadra

Kadra

                                                                                                                                               Na zdjęciu widoczni pracownicy Domu obecni w dniu 12.03.2018r.

Dyrektor

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Kierownik Działu Organizacji i Żywienia

Główny Księgowy

Starszy Księgowy

Starszy inspektor ds. rozliczeń i kadr

Starszy Magazynier, Referent ds. rozliczeń

Specjalista Pracy Socjalnej

Psycholog

Starsza Pielęgniarka

Sekretarka – Asystent Dyrektora

Kapelan Domu

Lekarz Rodzinny Domu

Psychiatra

Rehabilitant/Opiekun

Instruktor Terapii Zajęciowej

Instruktor Terapii Zajęciowej/Młodszy opiekun/ Kierowca

Specjalista ds.Technicznych i Zamówień Publicznych/Inspektor Ochrony Danych 

Kuchmistrz – Szef Kuchni