Home » Kadra

Kadra

                                                                                                                                               Na zdjęciu widoczni pracownicy Domu obecni w dniu 12.03.2018r.

Dyrektor

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Główny Księgowy

Kierownik dz. Organizacji i Żywienia/Specjalista ds.Technicznych i Zamówień Publicznych/Inspektor Ochrony Danych

Księgowy. starszy inspektor ds. rozliczeń i kadr

Pracownik socjalny

Psycholog

Starsza Pielęgniarka

Sekretarka

Kapelan Domu

Lekarz Rodzinny Domu

Psychiatra

Rehabilitant

Instruktor Terapii Zajęciowej

Szef kuchni