Home » Rada Mieszkanek

Rada Mieszkanek

Skład Rady Mieszkanek:

Teresa Andrzejewska- Przewodnicząca

Marzena Kwapich- Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Kownacka- Wiceprzewodnicząca

Agnieszka Śmigielska- Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Woźniak- Sekretarz

Lidia Sieczkowska- Członek

Teresa Łabicka- Członek

Agnieszka Górna- Członek