Home » 2021 » marzec

Archive for marzec, 2021

Elektroniczna skrzynka podawcza

Posted 17 marzec 2021 By Marcin Hankiewicz

Elektroniczna skrzynka podawcza Adres skrzynki podawczej Domu Pomocy Społeczne w Siemionkach na platformie EPUAP to:  /275k4iehfo/SkrytkaESP Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został […]